W przypadku pytań nasi doradcy są do Twojej dyspozycji

Klauzula informacyjna

kontakt@wygodnarata.pl

tel. 736 00 44 99

tel. 793 05 22 67

Adres:

Wygodna Rata.pl Sp. z o.o.
ul. gen. Józefa Hallera 30
83 – 200 Starogard Gdański

KRS 0000614977, NIP 5922266401, REGON 364290349

Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) opłacony w całości.